Flyselskap

SAS fløy inn rekord underskudd i Q1-2021

satt på vent Lufthansa Technik Ingen beslutning om salg SAS fløy inn rekord
SAS fløy inn rekord svake tall i perioden oktober 20 – januar 2021.Pressefoto: SAS

SAS leverte torsdag resultater for første kvartal i sitt avvikende regnskapsår. SAS fløy inn rekord svake tall i perioden oktober 20 – januar 2021. De viktigste hendelsene i kvartalet kan oppsummeres som følger.

  • Rickard Gustafson bestemmer seg for å forlate SAS etter ti år. Han vil forlate selskapet senest den første juli 2021.
  • SAS og Apollo utvider chartersamarbeidet gjennom en avtale som strekker seg over tre år med en kontraktsverdi på 3,4 milliarder SEK.
  • SAS signerer og benytter en ny kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner med en løpetid på tre år, garantert til 100% av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Kvartalet har vært preget av økt smittespredning og en økende bekymring for nye mutasjoner i coronavirus, noe som har resultert i stadig strengere reisebegrensninger rundt om i verden. Generelt er det for øyeblikket strengere reisebegrensninger enn våren 2020.

Pressefoto: SAS.

Pandemien har fortsatt en negativ innvirkning på hele luftfartsindustrien. Økt smittespredning har ført til strengere reisebegrensninger, noe som reduserte etterspørselen i kvartalet og bremset utviklingen for reisebransjen som helhet. Imidlertid gir utviklingen av vaksiner og vaksinasjonsprogrammer håp om lette restriksjoner og økte reiser fremover sommeren 2021.

Rickard Gustafson, konsernsjef hos SAS.

Tilpasser kapasitet

Nåværende forhold betyr at SAS kontinuerlig blir tvunget til å tilpasse kapasitet og avganger til svak og ustabil etterspørsel. I kvartalet reduserte kapasiteten med 75% sammenlignet med året før og 29% sammenlignet med forrige kvartal. Antall passasjerer i løpet av kvartalet var 5,3 millioner færre enn i første kvartal 2020 og 900 000 færre enn i forrige kvartal.

Den negative trafikkutviklingen har ført til at inntektene bare har ligget på 2,3 milliarder SEK. Det er en nedgang på SEK 7,4 milliarder sammenlignet med året før. Samtidig har SAS lyktes i å motregne store deler av inntektstapet gjennom reduserte kostnader, som er nesten 60% lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Kostnadsbesparelsene kompenserer imidlertid ikke fullt for tapet av inntekter, og resultatet for kvartalet utgjør SEK -1,9 milliarder, som er SEK 0,8 milliarder lavere enn året før.

SAS evne til å håndtere likviditet er avgjørende for selskapets muligheter til å navigere trygt gjennom den pågående pandemien, og ved utgangen av kvartalet utgjorde likviditeten 4,7 milliarder svenske kroner. Som planlagt har SAS gått sammen for å sikre tilbakebetaling til kunder for kansellerte turer, som utgjør 2,1 milliarder SEK i løpet av kvartalet. Vi har også hatt engangsbetalinger på ca. 0,7 milliarder SEK vedrørende utsatte betalinger fra 2020 og fullført restrukturering. For å styrke likviditeten ytterligere i selskapets sesongmessig svakeste periode, har SAS benyttet en kredittfasilitet på 1,5 milliarder kroner. 100% garantert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

%d bloggere liker dette: