Flyselskap

Danmark og Sverige sikrer SAS ny milliard ramme i lån

 

Travel Pass Unlimited sikrer SAS ny milliard
Foto: SAS.

Den pågående COVID-19-pandemien har ført til lav etterspørsel etter flyreiser over en lengre periode. Markedsforholdene gjør det også vanskelig å forutsi hvordan etterspørselen vil utvikle seg foran den viktige sommersesongen, gitt at kundene i økende grad velger å bestille turene på kort varsel.

Den rådende usikkerheten betyr at tilgang til likviditet er viktig for alle flyselskaper. Som sådan har SAS sikret støtte fra store aksjonærer og regjeringene i Danmark og Sverige for tilgang til en kredittgrense på totalt 3,0 milliarder SEK.

Kredittgrensen, som må struktureres i henhold til EUs regler for statsstøtte, er utformet for å skape en likviditetsbuffer og skal sees på som et supplement til andre pågående aktiviteter i SAS for å redusere kostnadene og styrke likviditeten. Med dette sikrer SAS ny milliard buffer.

Sikrer SAS ny milliard ramme fra Danmark og Sverige

Det tok den norske staten ved Nærings- og fiskeridepartementet sju år å selge sin aksjepost i SAS. Avtalen ble sluttført sommeren 2018, da de siste 9, 88 prosent av flyselskapet ble solgt. Siden den gang har SAS, som ble dannet i 1946 av de tre skandinaviske landene, vært en bekymring bare for Sverige og Danmark. Begge landene eier i dag drøyt 14 prosent hver.

Men den pågående korona-pandemien og den store krisen for luftfartsindustrien har endret situasjonen. Norge har tidligere gitt støtte til både SAS og Norwegian, der SAS fikk en lånegaranti på 1,6 milliarder svenske kroner i forbindelse med den første krisepakken, som dermed kom til å dekke alle de tre landene, selv om Norge ikke formelt er eier av SAS.

Tidligere i pandemien, for et drøyt år siden, fikk SAS tilgang på penger med garanti fra den danske og svenske staten, da det inngikk en lånordning som ga tilgang på 3,3 milliarder svenske kroner, med en løpetid på tre år.

Deretter økte Sverige og Danmark sine eierandeler i flyselskapet, da de i fjor høst gikk inn mer penger i en kapitalinnhenting.

Kilde: flysas.com

 

%d bloggere liker dette: