Flyselskap Økonomi

Norse Atlantic rapporterer inntektsvekst – men penger renner ut

britiske driftstillatelse Norse Atlantic Airways lanserer rapporterer inntektsvekst
Foto: Norse Atlantic Airways.

Norse Atlantic, det norske baserte flyselskapet, kunngjorde nylig sine økonomiske resultater for fjerde kvartal i fjor. Mens selskapet rapporterer inntektsvekst, fortsatte de å registrere tap i driften.

I løpet av fjerde kvartal 2023 økte Norse Atlantic sine inntekter betydelig til 94,8 millioner dollar, en markant økning fra 46,4 millioner dollar i samme periode året før. Denne veksten indikerer en positiv utvikling for selskapet, spesielt med tanke på den økende konkurransen i luftfartsindustrien.

Til tross for den imponerende inntektsveksten, klarte ikke Norse Atlantic å snu driften til overskudd. Driftsresultatet for kvartalet endte på et underskudd på 56,7 millioner dollar, en moderat forbedring fra minus 58,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2022. Dette indikerer at selskapet fortsatt står overfor utfordringer med å oppnå lønnsomhet på kvartalsbasis.

Rapporterer inntektsvekst

Det er imidlertid lys i enden av tunnelen for Norse Atlantic. Selskapet rapporterer positive tegn for den kommende sommersesongen, med salget opp hele 80 prosent sammenlignet med samme periode året før. Charterinntektene, både allerede booket og under forhandlinger, overgår tydelig det som ble oppnådd i 2023. Dette gir håp om en potensiell vei til lønnsomhet på helårsbasis.

Selskapet gjennomfører for tiden en strategisk gjennomgang, samtidig som det utforsker mulige investeringer fra strategiske investorer. Norse Atlantic er også åpne for kommersielle partnerskapsavtaler, og det understrekes at ulike alternativer ikke utelukker hverandre. Det kan derfor være mulig at flere initiativer blir konkludert for å styrke selskapets økonomiske posisjon.

I en uttalelse fra Norse Atlantic nevnes det at selskapet har lært av erfaringene fra 2023 i planleggingen av vinter- og sommersesongen i 2024. Blant prioriteringene er en forsiktig tilnærming til rutevalg, maksimering av billettprisenes potensial, økning av kabinfaktoren og utforskning av forretningsmuligheter innen frakt- og chartervirksomhet.

Rapporten indikerer også at Norse Atlantic gradvis vil utvikle sesongbaserte strategier, med økt fokus på chartermarkedet i vintersesongen som et supplement til egne rutefly. I sommersesongen vil hovedfokuset fortsette å være på å betjene selskapets eget nettverk.

1 comment

Comments are closed.