Flyselskap

Widerøe må tilbakebetale deler av statsstøtten

julebilettene ruten Evenes

Staten vil trekke tilbake deler av statsstøtten til flyselskapet Widerøe fordi selskapet hadde for mange kanselleringer og forsinkelser, ifølge NTB. 

Widerøe mottar 450 millioner årlig for å fly på kortbanenettet i Norge. Dersom selskapet har mer enn 1,5 prosent kanselleringer eller forsinkelser, mister de deler av denne støtten. Selskapet hadde altså mellom april 2017 og 2018 mer en dette skriver Nordlys.

Informasjonskonsulent Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe erkjenner problemene i perioden de har fått fratatt deler av støtten.

«Vi har hatt utfordringer spesielt med crew i fjor sommer, og vi har også hatt litt for mange tekniske kanselleringer. Vi ser en bedring i driften gjennom våren og har heldigvis en mye bedre drift nå i sommer sammenlignet med i fjor. Vi mener vi har rettet opp en del, men vi er fortsatt ikke fornøyd.»

Lina Lindegaard Carlsen i Widerøe  i en epost til Nordlys.

Det er ukjent hvor mye penger selskapet vil tape på uregelmessighetene,de vil miste, men i tilsvarende periode i fjor, ble selskapet fratrukket 6,2 millioner på bakgrunn av irregulariteter i Nord-Norge.

FOT-ruter hva er det?

For å sikre et flytilbud kjøper staten tjenester gjennom såkalte FOT-ruter. Ordningen skal sikre et tilbud der det er lite sannsynlig at flyselskapene vil drive på kommersielt grunnlag, og anbudene har en varighet på fire til fem år.

Det settes krav til både fly størrelse, setekapasitet, trykkabin, antall avganger og tid for avganger

Må tilbakebetale

Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe’s Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 45 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å knytte steder og folk sammen, og strekker oss for folks mulighet til å skape og bo hvor de vil. Dette har vi trodd på og kjempet for i over 80 år og vi skal strekke oss så langt det er mulig for å gi alle et godt tilbud. Widerøe skaper muligheter mellom små og store steder

 

 

%d bloggere liker dette: