Flyselskap

Lever SAS gjennom september 2020 ?

Airbus A321LR SAS torsdag 23 januar 2020 Lever SAS gjennom
Flyene skal i trafikk i fra 2020 og er mindre enn tradisjonelle langdistansefly, men kan fortsatt fly over Atlanterhavet. Airbus A321 Long Range – Pressefoto: SAS

Lever SAS gjennom september 2020 ?. I dag passerte selskapet enda et hinder ved at obligasjonseierne godtok restrukturering av gjelden. Tirsdag 22. september 2020 avholdes selskapets generalforsamling, hvor de egentlige eierene må si ja eller nei.

Etter at corona-pandemien slo til og sendte luftfarten ut i sin største krise noensinne, kom SAS i slutten av juni på banen med et forslag til en redningsplan. Vi har forsøkt å gjenskape redningsplanen under.

En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller aksjeselskap. Det innebærer som regel et møte hvor alle medlemmene i en organisasjon eller alle eierne i et aksjeselskap er kalt inn. Generalforsamlingen velger styre og eiernes representanter til bedriftsforsamlingen i et selskap.

Kilde: Wikipedia.no / Aksjeloven.

SAS bekreftet onsdag ettermiddag i en børsmelding at de har fått et tilstrekkelig flertall fra obligasjonseierne til den foreslåtte redningsplanen. Samlet sett har SAS fått 82 prosent støtte i hybridobligasjonen BSEK 1,5 og 74 prosent i obligasjonslånet BSEK 2,24 av forslagene i redningsplanen. Bloomberg meldte om nyheten først, med henvisning til Lars Lönnquist som leder gruppen av obligasjonseierne.

Lever SAS gjennom
Nok et hinder igjen for selskapet. Lever SAS gjennom generalforsamling ?. Foto: Pixabay.com

Tidsforløpet – før generalforsamlingen…

30. juni ble følgende plan lansert, og gikk i hovedtrekk ut på

  • Selskapet skal levere på tiltak om  BSEK 4 i kostnadsbesparelser innen 2022
  • I en rettet emisjon der de største aksjonærene kjøper nye aksjer til BSEK 2,006 til 1,16 svenske kroner per stykk (Sverige, Danmark og Wallenberg-familien)
  • En emisjon på BSEK 3,99 skal tilbys eksisterende aksjonærer på 1,16 kroner per aksje (hver aksjonær mottar ni tegningsrettigheter for nye aksjer for hver aksje de eier fra før)
  • Utstedelse av hybrid gjeld for totalt BSEK 6,0 til den svenske og danske staten, fordelt på to lån på 5,0 og 1,0 milliarder
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på BSEK 2,25 som forfaller i november 2022 konverteres til aksjer
  • 70,8 prosent av den eksisterende hybridobligasjonen på BSEK 1,5 konverteres til aksjer

 7. august ble det gjort følgende endringer

  • Hybridgjelden på totalt BSEK 6 tilbys økt rente
  • 81,3 prosent av obligasjonslånet på BSEK 2,25 med forfall i november 2022 skal ikke lenger konverteres til konverteres til aksjer. I stedet skal 100 prosent av lånet konverteres til en ny hybridobligasjon med trappetrinnsrente
  • Konverteringen av den eksisterende hybridobligasjonen på BSEK 1,5 skal økes fra 70,8 til 90 prosent. I tillegg tilbys en bedre kurs. Kreditorene får nå flere aksjer for å slette gjelden – ettersom konverteringskursen senkes fra 1,89 til 1,16 kroner

14. august ble det gjort følgende endringer

  • Alle rentepåslag til den danske og svenske staten for ny hybridkapital på BSEK 6 økes med 0,9 prosentpoeng

%d bloggere liker dette: