Flyselskap

Enighet om ny tariffavtale mellom Norwegian og Norwegian Pilot Union

Norwegian Pilot Union
Pressefoto: Norwegian.

Norwegian og Norwegian Pilot Union, som organiserer pilotene i Norge, er enige om en tariffavtale for 2022-2023. Avtalen trygger norske arbeidsplasser, samtidig som den gir Norwegian fleksibilitet til å håndtere den krevende vintersesongen.

I fellesskap sikrer vi nå fleksibilitet og forutsigbarhet, både for Norwegian og for våre pilotkolleger. Avtalen gir oss en sesongfleksibilitet som vi mener er helt nødvendig for å kunne drive kostnadseffektivt gjennom vintersesongen. Pilotene er en av yrkesgruppene som de siste årene har måtte tilpasse seg en hverdag med stadige endringer, og vi som arbeidsgiver setter svært stor pris på det gjensidige tillitsforholdet vi har hatt i forhandlingene og den jobben forhandlingsdelegasjonene på begge sider har gjort.

Guro Poulsen, EVP People i Norwegian.

– Hovedprioriteten har vært å sikre norske arbeidsplasser, og jeg er svært fornøyd med at vi har oppnådd det med denne avtalen. I tillegg får vi større forutsigbarhet og bedre mulighet for planlegging av pilotenes arbeidshverdag og fritid. Vi har hatt samtaler som har vært krevende, men samtidig gode og konstruktive, sier Alf Hansen, leder i Norwegian Pilot Union og pilot i Norwegian.

Selskapet og Norwegian Pilot Union ønsker også å samarbeide tettere i tiden fremover, og på den måten fortsette og forsterke den felles innsatsen for å utvikle og søke løsninger som bidrar til Norwegians konkurransekraft. Avtalen omfatter 668 piloter ansatt i Norge og gjelder fra januar i år til oktober 2023.

Norwegian Pilot Union

NPU er den anerkjente fagforeningen for norske kortdistanse-piloter i Norge og Sverige. Forbundet er medlem av Parat som tilbyr juridisk rådgivning og støtte til våre medlemmer og NPU-styret. NPU er også grunnlegger av Norwegian Pilot Group, NPG, en gruppe pilotforbund som representerer norske piloter i Norwegian Group og Pilotforbundet, en gruppe pilotforbund i Parat som organiserer over 1000 piloter i Norge. Parat er medlem av ETF/ITF.

 

%d bloggere liker dette: