Flyselskap

SAS og selskapets datterselskaper

Foto: SAS

Scandinavian Airlines System – SAS – var stiftet i 1946 av de tre nasjonale flyselskapene SILA (Sverige), DDL (Danmark) og DNL (Norge) for å drive interkontinental trafikk. Torsdag denne uken kunne vi lese at SAS vurderer å danne et nytt flyselskap til selskapets kortere- og tynnere ruter. Vi har tittet litt på SAS og selskapets datterselskaper gjennom de siste 50 årene.

 

selskapets datterselskaper
Scanair DC-10 var i trafikk mellom 1988-1993. Foto: Wikimedia.commons

Scanair

Scanair var et skandinavisk charterselskap, eiet av Scandinavian Airlines. Selskapet ble dannet den 30. juni 1961 og gjennomførte sin første charterflyvning den fjerde september samme år. Fram til den 1. oktober 1965 var selskapet oppdelt i to datterselskap «Norske Scanair A/S» og «Svenska Scanair A/B». Deretter ble eierskapet delt mellom ABA, DDL og DNL, d.v.s SAS. Selskapets virksomhet opphørte etter 31 år, den 31. desember 1993. Scanair ble slått sammne danske Conair, og det nystartede charterselskapet Premiair ble dannet. Selskapet skiftet i 2002 navn til MyTravel Airways og opererte med oransje fly. I 2008 skiftet selskapet igjen navn, til Thomas Cook Airlines Scandinavia. Det er i senere tid kjøpt av Petter Stordalen, og heter Sunclass Airways.

SAS Fokker F-27, OY-KAC. Foto: ©SAS Museum, Norway

SAS Commuter

I 1988 ble SAS Commuter dannet som et frittstående konsortium eid av SAS-gruppen for regionaltrafikk på innenriksmarkedet. Selskapet matet trafikk fra regionale lufthavner til mer sentrale SAS-baser, og fokuserte sin rutetabell på å lette transitt videre på SAS’ europeiske rutenettverk. Opprettelsen av selskapet kom som et ledd i SAS’ forsøk på å kunne tilby et mer allsidig produkt for reisende til og fra destinasjoner som var for små for store jet-operasjoner.

Selskapets opererte under fire merkenavn:

  • Eurolink (fra København til enkelte europeiske destinasjoner)
  • Norlink (ikke-anbudsruter i Nord-Norge)
  • Swelink (regionalruter i Sverige)
  • Westlink (regionalruter på Vestlandet)

Selskapet ble en integrert som en del av de tre skandinaviske delselskapene av SAS i 2004. For å sikre sin posisjon på det svenske innenriksmarkedet kjøpte SAS dessuten Linjeflyg i 1993. Det ga selskapet monopol på innenriksruter i Sverige frem til Skyways etablerte seg året etter. I 1998 kjøpte SAS også finske Air Botnia, og styrket sin posisjon i Finland.

selskapets datterselskaper
Foto: wikimedia.commons

Linjeflyg

Linjeflyg var et svensk flyselskap, grunnlagt 2. april 1957 av SAS, Dagens Nyheter og Stockholms-Tidningen. Flyselskapet ble 1. januar 1993 slått sammen med SAS. Fra starten av var Linjeflygs hovedvirksomhet å fly aviser og post om natten og passasjerer og gods på dagtid. Alle selskapets ruter var innenriks i Sverige, mens flyvningene utenlands ble håndtert av SAS.

Fra 1957 til 1983 var Stockholm-Bromma hovedflyplassen i Linjeflygs system. 1. oktober 1983 flyttet man til den nyåpnede terminal 4 på Stockholm-Arlanda. 10. september 1990 solgte SAS sin andel i Linjeflyg til godstransportselskapet Bilspedition for 475 MSEK, men et halvt år senere kjøpte SAS andelen tilbake. Linjeflyg ble etterhvert en stadig større utfordrer for SAS, som derfor kjøpte opp også den siste 50%-andelen av selskapet. Da de to selskapene ble fusjonert og fra 1. januar 1993 var det kun navnet SAS brukt i markedsføringen.

selskapets datterselskaper
Foto: Wikimedia.commons

Air Botnia

Blue1 etableres i 1987 under navnet Air Botnia og var da et deleid datterselskap av SAS. Året etter, i 1988, startet selskapet sine flyvninger. Fra 1998 har SAS eid 100% av datterselskapet. I mars 1999 var styret enig om en endring av forretningsidé. Blue1 endret fra å være et finsk innenriks flyselskap, til å bli et regionalt flyselskap med ruter til SAS-navene i Stockholm, København og Oslo. Selskapet ble IATA-medlem i 2000. I neste fase startet selskapet flyvninger mellom Helsingfors og større byer i Europa. Ruten til Brussel, som var den første av disse, startet i 2002. I oktober 2015 bestemte SAS seg for å selge Blue1, og flyselskapet ble da solgt til CityJet, som skulle fortsette å operere Blue1 i vanlig trafikk.

 

SAS ledelse har i det stille startet et nytt «spøkelsesflyselskap»

SAS Braathens

I 2002 kjøpte SAS sterkt gjeldstyngede Braathens, og fikk dermed i realiteten monopol på det norske innenriksmarkedet frem til Norwegian etablerte seg som selvstendig aktør i 2003. SAS ervervet også 49 % av aksjene i estiske Estonian Air, og året etter fusjonerte den norske delen av SAS med Braathens og formet SAS Braathens. Fusjonen medførte opprettelsen av i fire selvstendige selskaper innenfor SAS-gruppen. SAS Sverige, SAS Danmark, SAS Braathens og SAS International. SAS Braathens skiftet deretter navn til SAS Norge i 2007.

selskapets datterselskaper
Foto: Wikimedia.commons

SAS Snowflake

SAS Snowflake var et lavprisselskap eid av SAS-gruppen som opererte fra 2003 til 2004. Selskapet utsprunget fra SAS, var et motsvar på de stadig ekspanderende europeiske lavprisselskapene, og produktet om bord ble modellert etter konkurrenter som EasyJet og Ryanair. Selskapet tilbød punkt-til-punkt-flygninger fra København og Stockholm til en rekke populære feriedestinasjoner i Sør-Europa.

Dette kan bli det nye SAS flyet som svever over hustaket

Flyselskapet opererte med fly eid av morselskapet, og med SAS-besetning om bord. Kostnadsmodellen viste seg raskt å ikke være bærekraftig.  Det ble ganske rakst oppnådd enighet om fremtiden. Driften i selskapet opphørte som egen enhet den 31. oktober 2004. Merkevaren «Snowflake» ble etter avviklingen brukt i markedsføring av de billigste billettklassene på enkelte av SAS’ ordinære flygninger fra København.

Ansatte mener SAS undergraver inngåtte avtaler

Selskapets datterselskaper

Om selskapets datterselskaper. Vi har benyttet både Wikipedia og SAS Museumet hjemmesider. Stor takk til begge kilder.

 

 

3 comments

  1. Flott artikkel, men den glemte å nevne de 50 milliarder SEK ledelsen har kastet ut av vinduet med disse selskapene.

  2. Dere skrev feil. Sunclass Airlines heter det. Ikke Airways, frequentflyer.no

Comments are closed.